PPH OFF SPECS VAN TOTAL

Voor prompte levering hebben wij beschikbaar

24.750 kg Total PPH 5000 OG mfi 5.5, C2 = 0%

25 kg zakken / 1375 kg pallets

Prijs 1125 €/MT DAP Benelux

Betaling 30 dagen netto

Geldigheid: tot 7 februari 2019

Tussentijdse verkoop is voorbehouden