Disclaimer


BMP Benelux BV besteedt de uiterste zorg aan deze website, de betrouwbaarheid en de actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. BMP Benelux BV is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden.


Veranderingen

BMP Benelux BV behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van producten.


Privacy

BMP Benelux BV zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. BMP Benelux BV respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van gegevens verstrekt via deze site.


Cookies

Op de website van BMP Benelux BV (www.bmp-benelux.nl) worden geen cookies gebruikt. U kunt deze website volledig gebruiken zonder dat uw browser of de server van deze website gegevens opslaat van uw bezoek.


Copyright

Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMP Benelux BV.